Η συνέχιση της “δολοφονικής” φορολογίας, οδηγεί τη χώρα στη συντριβή

Η συνέχιση της “δολοφονικής” φορολογίας, οδηγεί τη χώρα στη συντριβή