ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΟΝΙΟΝ FM

Στο βίντεο αυτό είναι μια πρόσφατη ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κ. Δημήτρη Κολόκα του IONION FM.